Badanie jakości życia w Polsce

Olimpia Stanaszek

Abstract

The article discusses the issue of the theoretical basis of the quality of life and study aspects of reality described by this term in Polish conditions. First, the issues of terminology are to be considered especially connected with the concept of quality of life which is difficult to define. A particularly significant impact on the way of describing the quality of life in science were the concepts of A.K. Sen. In Polish science special attention is paid to the achievements of T. Borys, J. Czapiński and T. Panek. The origins of the Polish studies of quality of life are related to the course of the transition in the political system. They are part of the theoretical and methodological trends occurring in this area in the international science. They adopt holistic approach to the subject of study, that is they express not only economic (objective) but also social and psychological (subjective) aspects
Author Olimpia Stanaszek (EMaT / DRE)
Olimpia Stanaszek,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsStudy of quality of life in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No392
Pages99-108
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość, jakość życia, poziom życia, dobrobyt, dobrostan, satysfakcja życiowa
Keywords in Englishquality, quality of life, standard of living, prosperity, well-being, life satisfaction
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę teoretycznych podstaw jakości życia oraz badania wycinka rzeczywistości opisywanej przez to pojęcie w warunkach polskich. W pierwszej kolejności rozważone zostały zagadnienia terminologiczne, obciążone dużymi trudnościami związanymi ze zdefiniowaniem samego pojęcia jakości życia. Szczególnie istotny wpływ na sposób ujmowania jakości życia w nauce wywarły koncepcje A.K. Sena. Na gruncie polskiej nauki uwagę zwraca przede wszystkim dorobek takich badaczy, jak T. Borys, J. Czapiński czy T. Panek. Początki polskich badań jakości życia związane są z rozpoczęciem transformacji ustrojowej. Ich metodologia jest zbieżna z trendami teoretycznymi i metodologicznymi występującymi w nauce światowej. Trendy te charakteryzują się holistycznym podejściem do badanych zagadnień, tj. ujmują zarówno aspekty ekonomiczne (obiektywne), jak i społeczne i psychologiczne (subiektywne)
DOIDOI:10.15611/pn.2015.392.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Staszaek_Badanie_jakosci_zycia_w_polsce.pdf 366,52 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back