Ocena wartości energetycznej i odżywczej diet stosowanych w żywieniu pacjentów na przykładzie wybranego szpitala Wielkopolski

Agnieszka Orkusz , Ewa Zając

Abstract

Patients nutrition in hospital should fulfill high nutrition standards. For many years nutrition in Polish hospitals has risen certain concern, and in many cases it does not fulfill the principles of rational nutrition. The aim of this study was the energetic and nutritional evaluation of meals served in hospital based on a theoretical analysis of the menus using the Diet 4D computer program. The energy values, contents of protein, fat, carbohydrates, mineral ingredients: Ca, Fe, vitamins: A, C, were calculated for twenty eight hospital menus of four seasons: spring, summer, autumn and winter. The average caloric value of a food ration was at a correct level. The results of the conducted research indicate lack of balanced content of essential nutrients in patients daily food rations. In the rations incorrectness was found connected with too big – due to the norms – intake of fats. The diet was characterized by low carbohydrates content. The deficient intake in relation to the standards was observed for calcium and vitamin C. High dietary content of vitamin A and iron was found. The results indicate the need for nutritional education of hospital staff.
Author Agnieszka Orkusz (EaE / IChaFT / DAOFT)
Agnieszka Orkusz,,
- Department of Animal Origin Food Technology
, Ewa Zając
Ewa Zając,,
-
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2015
No3 (18)
Pages35-46
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdieta, szpital, pacjent, zalecenia żywieniowe
Keywords in Englishdiet, hospital, patient, dietary recommendations
Abstract in Polish Dieta chorych w szpitalu powinna odpowiadać wysokim standardom żywienia. Jednak żywienie w szpitalach na terenie Polski od lat budzi wiele zastrzeżeń i w wielu przypadkach nie spełnia zasad racjonalnego odżywiania. Celem pracy była ocena wartości energetycznej i odżywczej posiłków serwowanych w szpitalu na podstawie teoretycznej analizy jadłospisów z zastosowaniem programu komputerowego Dieta 4D. Obliczono wartość energetyczną, zawartość: białka, tłuszczu, węglowodanów; składników mineralnych: Ca i Fe, oraz witamin A i C dla 28 całodziennych jadłospisów szpitalnych z czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. Średnia wartość energetyczna racji kształtowała się na prawidłowym poziomie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na brak zbilansowania zawartości składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów. W badanych racjach pokarmowych uwidoczniły się nieprawidłowości związane ze zbyt dużą zawartością tłuszczów w stosunku do norm. Poniżej normy w analizowanych jadłospisach szpitalnych była zawartość węglowodanów, wapnia i witaminy C. Powyżej normy w badanych racjach pokarmowych kształtowała się zawartość witaminy A i żelaza. Sugeruje to konieczność edukacji pracowników szpitala w zakresie prawidłowego żywienia pacjentów.
DOIDOI:10.15611/nit.2015.3.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/35229
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Orkusz_Ocena_Wartosci_Energetycznej_Odzywczej_Diet_2015.pdf 698,13 KB
Score (nominal)0
Citation count*4 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back