JPK_VAT - (bez)kosztowy obowiązek dla rolników - czynnych podatników VAT

Elżbieta Hajduga

Abstract

The article discusses one of the SAF-T (Standard Audit File-Tax) structures related to VAT settlements, with particular emphasis on farmers being active VAT payers. The purpose of the article is an attempt to determine the costs resulting from introducing the obligation to use SAF-T_VAT for farmers. This obligation imposes covering additional costs associated with transferring SAF-T_VAT files. These costs are related to the purchase of an appropriate programme used for generating SAF-T_VAT files. Additional costs are related to the purchase of a qualified electronic signature. A farmer – an active VAT payer can also use the services of specialized accounting offices, which obviously is not free of charge. Depending on the adopted solution, the costs range from PLN 260 up to PLN 860 per year – assuming the self-transfer of SAF-T_VAT files, or from PLN 2,400 up in the case of cooperation with a professional accounting office. Research methods used by the author were: the analysis and review method of the subject literature and legal acts as well as the formal methods.
Author Elżbieta Hajduga (EMaT / DFaA)
Elżbieta Hajduga,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsSAF-T_VAT - (no)cost obligation for farmers - active VAT payers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No522
Pages225-235
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishVAT dla rolników, zasady JPK_VAT
Keywords in EnglishVAT for farmers, SAF-T_VAT rules
Abstract in PolishW artykule skupiono się na jednej ze struktur JPK dotyczącej rozliczeń z tytułu VAT, ze szczególnym uwzględnieniem rolników będących czynnymi podatnikami VAT. Celem artykułu jest próba określenia kosztów wprowadzenia obowiązku stosowania JPK_VAT dla rolników. Obowiązek ten wymusza ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z przesyłaniem plików JPK_VAT. Koszty te dotyczą zakupu odpowiedniego programu, który będzie generował pliki JPK_VAT. Dodatkowe koszty to nabycie podpisu kwalifikowanego. Rolnik – czynny podatnik VAT – może również skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, co oczywiście jest płatne. W zależności od przyjętego rozwiązania koszty kształtują się od 260 zł do 860 zł w skali roku – przy założeniu samodzielnej wysyłki plików JPK_VAT, lub od 2400 zł przy podjęciu współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym. Metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.522.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduga_JPK_VAT_Bezkosztowy_obowiazek_dla_rolnikow.pdf 966,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back