Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego

Joanna Dyczkowska

Abstract

The paper refers to an idea of integrated reporting and intricacies of that process. It reveals questionable issues which were arising while co-creating the present shape of standards by various bodies. The final version of standards was finally established and published by the International Integrated Reporting Council in December 2013. This paper, therefore, presents a framework of financial and non-financial disclosures following the new rules. It splits into four sections. The first one outlines the history of initiatives taken by the International Integrated Reporting Council. The second part demonstrates the aims of integrated reporting whereas the third section discusses categories of the capitals and elaborates how business model and its components contribute to value creation. The last part was dedicated to the analysis of a structure of an integrated report and disputable concerns.
Author Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No374
Pages30-41
Keywords in Polishkapitały, kreowanie wartości, Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego, model biznesowy, raportowanie zintegrowane
Keywords in Englishcapitals, value creation, International Integrated Reporting Council, business model, integrated reporting
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do idei raportowania zintegrowanego oraz złożoności tego procesu. Uwypukla on kwestie problematyczne, które pojawiały się na etapie współtworzenia standardów przez różne gremia międzynarodowe. Opracowanie prezentuje więc zakres ujawnień zgodnie z nowymi wytycznymi. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono historię powstania projektu, który miał na celu opublikowanie spójnych ram raportowania zintegrowanego. Druga część prezentuje cele, które są realizowane poprzez sprawozdawczość zgodną z Międzynarodowymi Ramami Raportowania Zintegrowanego. W tym kontekście w kolejnej części przedstawiono kategorie kapitałów oraz opisano, jak model biznesowy i jego elementy przyczyniają się do kreowania wartości kapitałów. Ostatnia część została poświęcona strukturze raportu zintegrowanego oraz kwestiom dyskusyjnym.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.374.03
Languagepl polski
File
Dyczkowska_Nowe_wyzwania_dla_spolek_w.pdf 432,75 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-07-09)
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back