Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Abstract

The development of reverse mortgage on the Polish market is conditioned by many factors, which in the literature of the subject are divided into demographic, economic and social. However, among them there are factors which affect the development of reverse mortgage is positive as well as factors that adversely affect the development of this product. In this paper the Author attempts to divide determinants of development of reverse mortgage into two groups: first – factors that inhibit the development of this product, second – factors which stimulate the development of reverse mortgage. Such a division of factors allowed to distinguish these determinants, which constitute a particularly important barrier in the creation of this product on the Polish market
Author Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (MISaF / IZF / KU)
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2017
No4
Pages27-40
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishequity release, odwrócony kredyt hipoteczny, determinanty rozwoju, rynek polski
Keywords in Englishequity release, reverse mortgage, determinants of development, Polish market
Abstract in PolishRozwój odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim jest uwarunkowany wieloma czynnikami, które w literaturze przedmiotu z reguły dzieli się na demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Jednak wśród nich znajdują się zarówno czynniki, które powinny pozytywnie wpływać na rozwój tego produktu, jak i czynniki, których oddziaływanie jest negatywne. W niniejszym artykule podjęto próbę sklasyfikowania determinant rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego przez pryzmat ich funkcji – hamującej lub stymulującej rozwój. Pozwoliło to na wyodrębnienie tych determinant, które stanowią szczególnie ważną barierę w wykreowaniu tego produktu na rynku polskim
URL https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/WU-2017-04-02-Kowalczyk.pdf
Languagepl polski
File
Kowalczyk-Rolczynska_Determinanty_ rozwoju_ odwróconego2017.pdf 753,46 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back