The relationship between organisational attributes and internal audit effectiveness

Piotr Bednarek

Abstract

Prior studies show that the degree of internal audit effectiveness tends to vary with country- and organisation-level dynamics in an internal audit environment. The antecedents of internal audit effectiveness appear not fully explored as yet. This study, based on institutional theory, is aimed at investigating the relationship of internal audit effectiveness with two organisational attributes, i.e. organisational category and organisational size. To this end, a postal survey and an online survey were conducted among internal auditors in Poland. The research results show that although internal audit effectiveness does not significantly differ between public sector and private sector organisations, larger organisations in private sector have established more effective internal audit departments than their counterparts in smaller organisations. However, in the public sector the size of organisations is not related to internal audit effectiveness.
Author Piotr Bednarek (MISaF / IR / KRC)
Piotr Bednarek,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsZwiązek między cechami organizacji a skutecznością audytu wewnętrznego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishskuteczność, audyt wewnętrzny, sektor publiczny, sektor prywatny
Keywords in Englisheffectiveness, internal audit, public sector, private sector
Abstract in PolishZ wcześniejszych badań wynika, że stopień skuteczności audytu wewnętrznego zależy od jego otoczenia, w tym od specyfiki organizacji i kraju. Czynniki skuteczności audytu wewnętrznego wydają się dotąd nie w pełni zbadane. Na bazie teorii instytucjonalnej badanie to miało na celu poznanie relacji między skutecznością audytu wewnętrznego a dwoma cechami organizacji, tj. rodzajem i wielkością organizacji. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą ankiety pocztowej oraz ankiety online, które zostały skierowane do audytorów wewnętrznych w Polsce. Wyniki tego badania pokazują, że chociaż skuteczność audytu wewnętrznego nie różni się znacząco między organizacjami sektora publicznego i prywatnego, to większe organizacje w sektorze prywatnym ustanowiły bardziej skuteczne działy audytu wewnętrznego niż ich odpowiedniki w mniejszych organizacjach. Jednak w sektorze publicznym rozmiar organizacji nie wykazuje związku ze skutecznością audytu wewnętrznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41362
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bednarek_The_relationship_between_organisational_attributes.pdf 338,77 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back