Uwarunkowania powstania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim

Franciszek Adamczuk

Abstract

This article applies to the circumstances and origins of a further European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) on the border of Poland, which is created together with the Czech Republic, in the context documents of the Polish-Czech border development. The author argues that the existence of EUWT NOVUM on the Czech-Polish border, is an important element of the activation of cross-border cooperation in this area, and it opens a new stage in the development of this economic space. This initiative favours an increase of economic attractiveness of the border, particulary the development of tourism in the form of parallel cross-border tourism cluster. The second part presents the main opportunities and threats for this initiative, and the conclusions resulting from research among the leaders of the local Polish-Czech border community
Author Franciszek Adamczuk (ES / DIER)
Franciszek Adamczuk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages101-112
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish pogranicze, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, klaster turystyczny
Keywords in English European Grouping of Territorial Cooperation
Abstract in PolishArtykuł dotyczy uwarunkowań oraz genezy powstawania kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu Rzeczpospolitej Polskiej, tworzonego wspólnie z Republiką Czeską, w kontekście dotychczasowych dokumentów rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności nowej Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT NOVUM jest ważnym elementem aktywizacji współpracy transgranicznej regionów europejskich na tym obszarze i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego. W drugiej części opracowania przedstawiono główne szanse i zagrożenia dla tej inicjatywy i wnioski wypływające z przeprowadzonych badań wśród liderów społeczności lokalnej pogranicza polsko-czeskiego
DOIDOI: 10.18276/sip.2015.40/1-08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Adamczuk_uwarunkowania_powstania_europejskiego_ugrupowania_wspolpracy.pdf 599,33 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy współczesnej ekonomii. Tom 1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back