Wspieranie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej gmin regionu dolnośląskiego w ramach RPO 2007-2013

Andrzej Rapacz , Marek Obrębalski

Abstract

The increase of awareness among Poles regarding the need to take care of their own health, as well as the growing income of households result in an increased demand for spa services, and more extensively for the services offered within the framework of health tourism. The need to meet the needs of Poles and foreign tourists in this area forces spa oriented municipalities and enterprises to e.g. develop and revitalize the existing spa infrastructure. The study discusses the problem of the role of the European Union funds, and specifically the funds within the Regional Operational Programme for Lower Silesia Region, covering the period of 2007-2013, in the development of the aforementioned infrastructure in the spa municipalities of Lower Silesia
Author Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Marek Obrębalski (EMaT / DRE / ZGL)
Marek Obrębalski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsSupport for the development of spa infrastructure in the municipalities of lower silesia region within the framework of Regional Operational Programme 2007-20
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages441-454
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinfrastruktura uzdrowiskowa, gminy uzdrowiskowe, środki unijne
Keywords in Englishspa infrastructure, spa municipalities, EU funds
Abstract in PolishWzrost świadomości Polaków na temat potrzeby dbania o własne zdrowie, a także rosnące dochody gospodarstw domowych skutkują wzrostem popytu na usługi lecznictwa uzdrowiskowego, szerzej: na usługi oferowane w ramach turystyki zdrowotnej. Potrzeba sprostania oczekiwaniom Polaków i turystów zagranicznych w tym zakresie zmusza gminy i przedsiębiorstwa uzdrowiskowe m.in. do rozwoju i rewitalizacji infrastruktury uzdrowiskowej. W opracowaniu podjęto zagadnienie roli i efektywności wykorzystania środków unijnych, a konkretnie środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w rozwoju elementów wspomnianej infrastruktury w gminach uzdrowiskowych Dolnego Śląska. W gminach tych zrealizowane zostały projekty dotyczące wybranych elementów infrastruktury uzdrowiskowej, a szczególnie rewitalizacji parków zdrojowych oraz modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe podniesienie atrakcyjności gmin uzdrowiskowych, wzrost konkurencyjności oferty tych gmin i działających na ich terenie przedsiębiorstw uzdrowiskowych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.41
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41592
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rapacz_Obrebalski_Wspieranie_rozwoju_infrastruktury_uzdrowiskowej_gmin.pdf 412,92 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2019-10-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back