Koszty restrukturyzacji w świetle prawa bilansowego i prawa restrukturyzacyjnego

Robert Kowalak

Abstract

The article presents the differences between costs of restructuring in the act of accounting and the act of restructuring. The cost of restructuring is very important to make a decision about the restructuring or bankruptcy. In the last year Restructuring Act was implemented in Poland to help enterprises which had financial problems and which could not continue their activity. The main purpose of the article is to show the differences between the cost of restructuring in accounting law and the act of restructuring. A decision about restructuring a company is very important for owners – it is better than bankruptcy. In the article the following research methods were applied: analysis of the literature, induction, deduction, analysis of legal acts.
Author Robert Kowalak (MISaF / IR / KRC)
Robert Kowalak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe costs of restucturing processes in accounting law and act of restructuring
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages71-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty restrukturyzacji, postępowanie restrukturyzacyjne, prawo bilansowe
Keywords in Englishcosts of restructuring, restructuring process, balance sheet law.
Abstract in PolishArtykuł przedstawia ujęcie kosztów restrukturyzacji w prawie bilansowym oraz w prawie restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorstwa mogą podejmować decyzję o restrukturyzacji fakultatywnie lub obligatoryjnie. Wdrożona ustawa Prawo restrukturyzacyjne ma umożliwić przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe kontynuowanie działalności gospodarczej. Celem artykułu jest pokazanie, jak przedsiębiorstwo powinno ujmować koszty restrukturyzacji w księgach rachunkowych oraz jakie koszty są uznawane za koszty postępowania restrukturyzacyjnego w ujęciu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W artykule zaprezentowano rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego, czym są koszty restrukturyzacji, jak ujmuje się je w ustawie o rachunkowości oraz co na ich temat mówią Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ustawa o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, analiza aktów prawnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42584
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalak_Koszty_restrukturyzacji_w_swietle_prawa_bilansowego.pdf 544,29 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back