Jednolity plik kontrolny w systemie ubezpieczeń społecznych – możliwości zastosowania i potencjalne korzyści

Szymon Kasprowski

Abstract

This essay presents issues associated with the application of idea, developed by OECD, which consists of structured electronic data transmission from accounting systems to public authorities. Such a solution, with respect to Tax Administration, was introduced in Poland in year 2016 under the name of Unified Control File (UCF). Problems raised in current study present payers’ duties in the scope of social insurance, inspection activities realized by Social Insurance Institution and assumptions of UCF. Key conclusions come down to a statement, that the introduction of a solution based on electronic data transmission in the field of social insurances could improve inspections and their results significantly, which could be beneficial for both, inspection authority and inspection subjects.
Author Szymon Kasprowski (EMaT)
Szymon Kasprowski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsStandard Audit File in Social Insurance System − Possibilities of Application And Potential Benefits
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages74-85
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishubezpieczenia społeczne, kontrola ZUS, JPK
Keywords in Englishsocial insurance, SII inspection, standard audit file
Abstract in PolishOpracowanie przedstawia zagadnienia związane z możliwością zastosowania w polskim systemie ubezpieczeń społecznych opracowanej przez OECD koncepcji polegającej na przekazywaniu uporządkowanych danych elektronicznych pochodzących z systemu księgowości organom administracji publicznej. W Polsce rozwiązanie to – w odniesieniu do administracji skarbowej – wprowadzone zostało w 2016 r. pod nazwą jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Poruszane w opracowaniu kwestie przedstawiają zadania płatników składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, czynności kontrolne realizowane przez ZUS oraz założenia JPK. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do stwierdzenia, iż wprowadzenie w obszarze ubezpieczeń społecznych rozwiązania polegającego na przekazywaniu elektronicznych danych pozwoliłoby usprawnić przeprowadzane kontrole i poprawić ich wynikowość, co byłoby korzystne zarówno dla organu kontrolującego, jak i podmiotów kontrolowanych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42551
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kasprowski_Jednolity_plik_kontrolny_w_systemie.pdf 641,46 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back