Jan Falewicz

Edward Nowak

Abstract

Jan Falewicz (1890–1965) – engineer, economist and statistician, author of publications on cost account- ing in company management and mathematical statistics. Member of state economic administration, author of professional research studies and analyses for companies and institutions, academic teacher and educator. Author of Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonometrii [Profitabil- ity, Economy, Cost – A Contribution to Microeconometric Theory], an overview of methodologies used in statistical studies of company economy and profitability based on cost. One of the pioneers of man- agement accounting in Poland.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2017
No95(151)
Pages183-187
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishFalewicz Jan, historia rachunkowości, geneza rachunkowości zarządczej, badania kosztów, metody statystyczne
Keywords in EnglishFalewicz Jan, history of accounting, origins of management accounting, cost research, statis- tical methods
Abstract in PolishJan Falewicz (1890–1965), inżynier, ekonomista i statystyk, autor publikacji z rachunku kosztów w zarzą- dzaniu przedsiębiorstwem oraz statystyki matematycznej. Pracownik administracji gospodarczej, autor licznych prac badawczych wykonanych na zlecenie różnych instytucji i przedsiębiorstw, nauczyciel akade- micki. Autor dzieła Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonometrii, w którym przedstawił metodykę badania gospodarności i rentowności przedsiębiorstw na podstawie kosztów, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Jeden z pionierów rachunkowości zarządczej w Polsce.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.6573
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=156714
Languagepl polski
File
Nowak_Jan_Falewicz.pdf 522,45 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back