Studia podyplomowe z zakresu zarządzania podatkami – analiza treści nauczania

Michał Poszwa

Abstract

The aim of the article is to present and analyze the teaching content of postgraduate studies in the field of tax management. The study compares the subject matter discussed in the framework of education at the discussed studies, exposing common and specific content implemented at various universities and offered fields. Topics related to shaping public tax burdens by taxpayers is implemented within the subjects, specialties and fields of study. Various names are used for the above education units – tax management, enterprise tax policy, tax strategies, tax planning and tax consultancy. An important form of transferring knowledge and shaping skills related to tax management are post-graduate studies offered by many universities. It seems that the analyzed problem is a very specialized area of knowledge and skills, and that is why postgraduate studies are undoubtedly the right way to communicate them. In postgraduate studies, it is possible to propose detailed problems and employ lecturers with expert knowledge and practical experience.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / DoCMAaC)
Michał Poszwa,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol344 (91)
No2
Pages85-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstudia podyplomowe, zarządzanie podatkami, treści nauczania
Keywords in Englishpost-graduate studies, tax management, teaching content
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i dokonanie analizy treści nauczania na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania podatkami. W opracowaniu porównano tematykę poruszaną w ramach kształcenia na omawianych studiach, eksponując wspólne i specyficzne treści realizowane na różnych uczelniach i oferowanych kierunkach. Tematyka dotycząca kształtowania obciążeń publicznoprawnych przez podatników jest realizowana w ramach przedmiotów, specjalności i kierunków studiów. Dla powyższych jednostek kształcenia stosowane są różne nazwy: zarządzanie podatkami, polityka podatkowa przedsiębiorstwa, strategie podatkowe, planowanie podatkowe oraz doradztwo podatkowe. Istotną formą przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności na temat zarządzania podatkami są studia podyplomowe oferowane przez wiele uczelni. Wydaje się, że analizowana problematyka stanowi bardzo specjalistyczny obszar wiedzy oraz umiejętności, dlatego studia podyplomowe są niewątpliwie właściwym sposobem ich przekazywania. Na studiach podyplomowych możliwe jest zaproponowanie szczegółowej problematyki i zatrudnienie wykładowców posiadających wiedzę ekspercką i doświadczenie praktyczne.
DOIDOI:10.21005/oe.2018.91.2.09
Languagepl polski
File
Poszwa_Studia_Podyplomowe_Z_Zakresu_Zarzadzania.pdf 126,83 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back