Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych

Grażyna Borys

Abstract

The article focuses on an analysis of the absence of property rights market efficiency to energy origin certificates from renewable sources in the light of energy law provisions. The market of property rights is a market for electricity manufacturers licenced to produce energy from a renewable source, though such sources should be connected to the national electricity grid. The basic function of this market is to mobilise subsidies for such means of energy at a level which could compensate the coverage of the increased manufacturing costs compared to that of energy manufactured from conventional sources. Practical experience proves that this function is not met. The basic reasons underlying this include the absence of market liquidity, the market's low transparency and the absence of competition in gaining access to subsidies by the producers taking advantage of different manufacturing technologies and having, at their disposal, equipment characterised by diverse levels of depreciation
Author Grażyna Borys (EMaT / DFaA)
Grażyna Borys,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1 (937)
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, „zielone certyfikaty", rynek praw majątkowych, efektywność
Keywords in Englishrenewable energy sources, green certificates, property rights market, efficiency
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza przejawów braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w świetle zapisów prawa energetycznego. Rynek praw majątkowych jest rynkiem dedykowanym wytwórcom energii elektrycznej posiadającym koncesję na wytwarzanie energii w źródle odnawialnym, przy czym źródło to powinno być przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej. Podstawową funkcją tego rynku jest mobilizacja środków subwencyjnych na poziomie, który rekompensowałby wskazanym wytwórcom pokrycie zwiększonych, w porównaniu z wytwórcami energii ze źródeł konwencjonalnych, kosztów produkcji. Doświadczenia praktyczne dowodzą, że funkcja ta nie jest spełniana. Za podstawowe przyczyny tego stanu uznano m.in. brak płynności rynku, jego niską transparentność oraz brak konkurencyjności w dostępie do środków subwencyjnych wytwórców wykorzystujących różne technologie wytwórcze i dysponujących urządzeniami o zróżnicowanym stopniu umorzenia
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2015.0937.0102
Languagepl polski
File
Borys_ Glowne_przyczyny_braku2015.pdf 231,77 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back