Wpływ dodatku preparatów zawierających inulinę na cechy sensoryczne wybranych produktów żywnościowych

Małgorzata Janczar-Smuga , Ewa Gondek

Abstract

In the recent years, both in Poland and around the world, the continuous growth of interest in functional food is observed. The consumers are incre - asingly interested in food that positively affects body functions. Inulin is a type of water-soluble prebiotic fibre, not digested in the human organism. There are plenty of foods containing high amount of dietary fibre; however, it’s difficult to cover its daily requirement in an unbalanced diet. The aim of the study was to formulate the prebiotic supplements con - taining inulin, vitamins and minerals as well as to evaluate the effect of its addition on sensory features of the selected foodstuff. The selected group of people evaluated foods using the 5-point method. Products with inulin, vitamins and minerals were characterised by better sensory values in comparison to control samples.
Author Małgorzata Janczar-Smuga (EaE / IChaFT / DAOFT)
Małgorzata Janczar-Smuga,,
- Department of Animal Origin Food Technology
, Ewa Gondek
Ewa Gondek,,
-
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (52)
Pages247-258
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdieta, insulina, błonnik, żywność prozdrowotna, witaminy, minerały
Keywords in Englishdiet, insulin, dietary (probiotic) fibre, functional food, vitamins, minerals
Abstract in PolishW ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania żywnością funkcjonalną. Świadomość żywie - niowa konsumentów wzrasta, a wraz z nią ich zainteresowanie produktami spożywczymi, które nie tylko zaspokajają podstawowe potrzeby organizmu, lecz także pozytywnie wpływają na jego funkcjonowanie. Jednym z takich produktów jest inulina. Jest to rozpuszczalny błonnik pokarmowy, naturalny węglowodan, nie trawiony przez organizm ludzki. Wiele produktów zawiera dużą ilość błonnika, jednak trudno pokryć jego dzienne zapotrzebowanie w niezbilansowanej diecie . Celem pracy była formulacja preparatów prebiotycznych zwiększających podaż błonnika w diecie, wzbogaconych dodatkiem witamin i minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz ocena wpływu dodatku tych preparatów na cechy sensoryczne wybranych produktów żywnościowych. Wyselekcjonowana grupa osób oceniała badane wyroby sensorycznie, metodą punktową, polegającą na ustaleniu wybranych cech jakościowych badanych produktów. Uzyskane wyniki analiz sensorycznych produktów wzbogacanych w witaminy, minerały i błonnik pokarmowy – inulinę, wskazu - ją na korzystny wpływ dodatku tych substancji na ogólne walory sensoryczne produktu, a także na jego potencjalne walory żywieniowe
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/0lcNZsIiD06IcOoiYP2zXPpdB.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back