Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce

Andrzej Rapacz , Izabela Michalska-Dudek

Abstract

The article characterizes the selected information sources referring to the clients of travel services (activity on websites or social networks and mobile applications used), next an attempt is made to transform the information collected from the aforementioned sources into knowledge allowing effective marketing management of a tourist enterprise. The empirical part of the article presents the authors’ own research results regarding the evaluation of the above knowledge sources’ usefulness level in the actual practice of travel agencies functioning in Poland.
Author Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Izabela Michalska-Dudek (EMaT / DMaTM)
Izabela Michalska-Dudek,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza, informacje, technologie informacyjno-komunikacyjne, biuro podróży, zarządzanie marketingowe
Keywords in Englishknowledge, information, travel agency, marketing management
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowano wybrane źródła informacji dotyczące nabywców usług turystycznych (aktywność na stronach www i portalach społecznościowych oraz wyko ­ rzystywane aplikacje mobilne), a następnie podjęto próbę transponowania pozyskanych informacji na wiedzę umożliwiającą efektywne zarządzanie marketingowe przedsię ­ biorstwem turystycznym. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących oceny stopnia wykorzystania powyższych źródeł wiedzy w prak ­ tyce funkcjonowania biur podróży w Polsce. Rozwój agroturystyki przynosi rolnikom dodatkowe dochody. Ta forma ich uzyskiwania jest bardzo popularna wśród rolników w wielu krajach, również tych najbardziej rozwi ­ niętych. Przeciętnie agroturystyka w Polsce południowo-wschodniej zapewnia 20–30% do ­ chodów gospodarstw rolnych. Niemal 6% właścicieli badanych gospodarstw określiło wzrost dochodów dzięki niej na 40–50%.
DOIDOI:10.18276/ept.2017.2.38-08
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/38/ept38.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back