Zrożnicowanie polityki klastrowej w krajach azjatyckich na przykładzie Japonii i Indii

Bogusława Drelich-Skulska

Abstract

The aim of the article is to present the process of shaping cluster policy in Asian countries, as well as to emphasize elements contributing to its diversity while providing a source of competitive advantage, on the example of Japan and India. The presentation of essential elements associated with the operation of clusters in both countries was conducted against the background of theoretical considerations regarding the interactions between innovation politicy and cluster policy. This approach to the studied phenomenon allowed to conduct a multifaceted analysis of policy supporting clusters creation and evolution as the inherent characteristics of the development processes of economic cooperation at a national level, as well as at a regional one. As a parent feature of innovation policy in Japan and India, the evolutionary approach to the creation and development of clusters is indicated.
Author Bogusława Drelich-Skulska (ES / DIER)
Bogusława Drelich-Skulska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe diversity of cluster policy in Asian countries on the example of Japan and India
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages169-181
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka klastrowa, polityka innowacyjna, Japonia, Indie
Keywords in Englishcluster policy, innovation policy, Japan, India
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie procesu kształtowania polityki klastrowej w krajach azjatyckich, a także podkreślenie tych elementów, które wpływają na jej zróżnicowanie, stanowiąc jednocześnie źródła przewagi konkurencyjnej, na przykładzie Japonii i Indii. Prezentacja zasadniczych elementów związanych z funkcjonowaniem klastrów w obu krajach została przeprowadzona na tle rozważań teoretycznych dotyczących wzajemnych interakcji między polityką innowacyjną a polityką klastrową. Takie ujęcie badanego zjawiska pozwoliło na wielowątkową analizę polityki wspierającej tworzenie klastrów oraz ich ewolucję jako immanentnej cechy procesów rozwojowych i współpracy ekonomicznej na poziomie kraju, a także regionu. Jako nadrzędną cechę polityki innowacyjnej w Japonii oraz Indiach wskazuje się ewolucyjne podejście do kreowania i rozwoju klastrów.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.14
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Drelich_Skulska_Zroznicowanie_polityki_klastrowej_w_krajach.pdf 334,9 KB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-09-15)
Additional fields
Tyt_nrJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back