Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych

Renata Brajer-Marczak

Abstract

The paper presents the notion of good practices in management and refers it to the issue of process improvement. In the beginning, it widely discusses the essence of good practices. Next, it depicts process improvement in the context of contemporary challenges posed to business organisations. The paper ends with a presentation of means of process improvement implemented by a selected company, which, due to outstanding results, can be considered an example of good practices in the described regard. The above merits were written based on the literature review, online sources and the analysis of results of categorised interviews
Autor Renata Brajer-Marczak (NE / KEiOP)
Renata Brajer-Marczak
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Tytuł czasopisma/seriiStudia Informatica Pomerania, [Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński], ISSN 0867-1753, e-ISSN 2300-410X, [2451-0424, 1640-6818], (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr1(43)
Paginacja15-25
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdobre praktyki, proces biznesowy, doskonalenie procesów biznesowych
Słowa kluczowe w języku angielskimgood practice, business process, process improvement
Streszczenie w języku polskimW rozdziale ukazano koncepcję dobrych praktyk w zarządzaniu oraz odniesiono ją do problematyki doskonalenia procesów. Na początku zwrócono uwagę na szerokie ujęcie istoty dobrych praktyk. Następnie przedstawiono doskonalenie procesów biznesowych na tle współczesnych wyzwań organizacji biznesowych. Rozdział kończy prezentacja sposobów doskonalenia procesów, stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, które ze względu na osiągane ponadprzeciętne rezultaty uznać można za dobre praktyki. Rozdział napisany został na podstawie studiów literatury przedmiotu, kwerendy źródeł internetowych oraz analizy wyników wywiadu skategoryzowanego
DOIDOI:10.18276/si.2017.43-02
URL https://wnus.edu.pl/si/pl/issue/694/article/10957/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); po opublikowaniu
Plik
Brajer-Marczak_Dobre_ praktyki2017.pdf 465,25 KB
Punktacja (całkowita)7
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-08-09)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót