Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych

Renata Brajer-Marczak

Abstract

The paper presents the notion of good practices in management and refers it to the issue of process improvement. In the beginning, it widely discusses the essence of good practices. Next, it depicts process improvement in the context of contemporary challenges posed to business organisations. The paper ends with a presentation of means of process improvement implemented by a selected company, which, due to outstanding results, can be considered an example of good practices in the described regard. The above merits were written based on the literature review, online sources and the analysis of results of categorised interviews
Author Renata Brajer-Marczak (ES / DEaOE)
Renata Brajer-Marczak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesStudia Informatica Pomerania, [Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński], ISSN 0867-1753, e-ISSN 2300-410X, [2451-0424, 1640-6818], (B 7 pkt)
Issue year2017
No1(43)
Pages15-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobre praktyki, proces biznesowy, doskonalenie procesów biznesowych
Keywords in Englishgood practice, business process, process improvement
Abstract in PolishW rozdziale ukazano koncepcję dobrych praktyk w zarządzaniu oraz odniesiono ją do problematyki doskonalenia procesów. Na początku zwrócono uwagę na szerokie ujęcie istoty dobrych praktyk. Następnie przedstawiono doskonalenie procesów biznesowych na tle współczesnych wyzwań organizacji biznesowych. Rozdział kończy prezentacja sposobów doskonalenia procesów, stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo, które ze względu na osiągane ponadprzeciętne rezultaty uznać można za dobre praktyki. Rozdział napisany został na podstawie studiów literatury przedmiotu, kwerendy źródeł internetowych oraz analizy wyników wywiadu skategoryzowanego
DOIDOI:10.18276/si.2017.43-02
URL https://wnus.edu.pl/si/pl/issue/694/article/10957/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Brajer-Marczak_Dobre_ praktyki2017.pdf 465,25 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-07-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back