The importance of financial investment using the example of the financial intrument of muncipal bonds of the municipality of Ostrów Wielkopolski

Natalia Wałęsa

Abstract

The purpose of this publication is to present the importance of financial investment using the example of the financial instrument of municipal bonds of the Municipality of Ostrów Wielkopolski. The budget support offered by the bond issue is not comparable with the possibilities of what can be achieved without issuing securities. After many years, bonds have become one of the main subjects in the capital market. Since the 1990s the issue of bonds has been growing in many municipalities including Łódź, Ostrów Wielkopolski, Kraków, Warszawa and many, many others. Unfortunately, not all of these municipalities are so eager to realise their intentions, and thus the fact is that the development is carried out in the longer term. The subject of bonds is not an easy subject, good companies operating it today have a lot of work with it and do not want to physically engage in this difficult topic. Any intentional investment and revenue in the budgets of local governments rely on financial instruments, the securities of which are municipal bonds
Author Natalia Wałęsa (MISaF / IZM / CE)
Natalia Wałęsa,,
- Chair of Econometrics
Other language title versionsZnaczenie inwestycji finansowych na przykladzie instrumentu finansowego obligacji komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1(47)
Pages78-87
Keywords in Polishinwestycja, inwestycja finansowa, instrument finansowy, obligacje komunalne
Keywords in Englishinvestment, financial investment, financial instrument, municipal bonds
Abstract in PolishCelem niniejszej publikacji jest przedstawienie znaczenia inwestycji finansowej na przykładzie instrumentu finansowego obligacji komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Oferowane wsparcie budżetowe w postaci emisji obligacji daje możliwości nieporównywalnie większe niż te, które istnieją bez emisji papierów wartościowych. Po wielu latach obligacje stały się jednym z głównych instrumentów na rynku kapitałowym. Od lat 90. emisja obligacji rosła w wielu gminach (Łódź, Ostrów Wielkopolski, Kraków, Warszawa i wielu, wielu innych). Niestety, nie wszystkie te gminy chętnie realizują swoje plany, a więc ich rozwój odbywa się wolniej. Wszelkie zamierzone inwestycje i przychody do budżetów samorządów opierają się na instrumentach finansowych, papierach wartościowych, którymi są obligacje komunalne
DOIDOI:10.15611/ekt.2015.1.06
Languageen angielski
File
Walesa_The_importance_of_financial_investment.pdf 653,2 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back