Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce

Anna Kowalska

Abstract

The growing problem of malnutrition has been observed in Poland for many years. This has been a growing problem in Poland. This phenomenon has been more widely observed together with progressive economic system transformation processes. Currently, about 2 million people live in extreme poverty, and 5 million are struggling with difficult living conditions. Economic poverty risk more often affects young people including children, than the elderly. There were 162 thousand of students covered by meals, i.e. 7,4% of all, 11% of children in need received no feeding, because of shortages of funds. The aim of the paper is to present a government program for feeding the population, including children and young people in Poland as well as present the results of this assistance. The article will use data of the Ministry of Labour and Social Policy on outreach programs, as well as data obtained from publications of the CSO.
Author Anna Kowalska (EaE / IES / KEiOGŻ)
Anna Kowalska,,
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2015
No13 (19)
Pages43-55
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprogram rządowy, dożywianie, finansowanie posiłków
Keywords in Englishgovernment program, feeding, food subsidies
Abstract in PolishOd wielu lat obserwuje się w Polsce rosnący problem niedożywienia. Zja-wisko to na szerszą skalę zaczęło być widoczne wraz z postępującymi procesami trans-formacji systemowej. Obecnie około 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, a 5 mln zmaga się z trudnymi warunkami życiowymi. W Polsce częściej ubóstwem ekonomicz-nym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2013 r. dożywianiem objęto 162 tys. uczniów, tj. 7,4% wszystkich uczniów, a 11% potrzebujących dzieci nie zostało objętych programem dożywiania, z powodu braków środków. Celem pracy jest zaprezentowanie programu rządowego dotyczącego dożywiania ludności, w tym dzieci i młodzieży w Polsce, oraz wyników tej pomocy. W artykule zostaną wykorzystane dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące programów pomocowych, a także dane pozyskane z wydawnictw GUS.
DOIDOI:10.15611/sps.2015.13.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29225&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalska_Pomoc_panstwa_w_zakresie_dozywiania.pdf 964,01 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back