Czynniki zwiększające skuteczność alternatywnych kanałów w procesach komunikacji JST z klientem

Jędrzej Wasiak-Poniatowski

Abstract

In the paper factors affecting the effectiveness of the communication of local government with clients (citizens, business entities or non-governmental organizations) are shown. The results of research conducted among rural municipalities of Lower Silesia in the use of alternative channels of communication-based technologies are presented. Furthermore an attempt to define the factors influencing the increase of the efficiency of implementation of communication processes in local government is made
Author Jędrzej Wasiak-Poniatowski (ES / IM / DPM)
Jędrzej Wasiak-Poniatowski,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsFactors increasing the effectiveness of alternative channels in communication processes of local government with the customer
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages274-282
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, komunikacja, proces, klient
Keywords in Englishlocal government units, communication, process, customer
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano czynniki wpływające na skuteczność realizowania komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami (obywatelami, podmiotami gospodarczymi lub organizacjami pozarządowymi). Przedstawiono fragmenty wyników badań przeprowadzonych wśród wszystkich gmin wiejskich województwa dolnośląskiego na przestrzeni marca i kwietnia 2016 roku w zakresie wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych opartych na technologiach informatycznych, a także podjęto próbę zdefiniowania czynników wpływających na zwiększenie skuteczności realizowania procesów komunikacyjnych w administracji publicznej, w szczególności zaś w jednostkach samorządu terytorialnego. Obraz zakresu wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych (opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych) z czynnikami wpływającymi na skuteczność procesów komunikacji wskazują na dużą lukę organizacyjną w tej dziedzinie
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40982
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wasiak-Poniatowski_Czynniki_Zwiekszajace_Skutecznosc_Alternatywnych_Kanalow.pdf 495,23 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back