Forward guidance − skuteczność instrumentu polityki pieniężnej

Bartosz Wałecki

Abstract

Appropriate information policy has become the main instrument of monetary policy used by central banks in recent years. The aim of the article is to analyze the effectiveness and to assess the suitability of the instrument in the future. This impact was measured by comparing exchange rate volatility. Forward guidance on a larger scale has been used after the financial crisis, but the positive effects of using this tool are also noticeable in a good economic situation. Monetary policy conducted by central banks has a large impact, among others on the exchange rates, the appropriate use of forward guidance leads to limiting their volatility and increasing the credibility of the central bank.
Author Bartosz Wałecki (WUE)
Bartosz Wałecki,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsForward guidance – effectiveness of the monetary policy instrument
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishforward guidance, polityka pieniężna, bank centralny
Keywords in Englishforward guidance, monetary policy, central bank
Abstract in PolishOdpowiednia polityka informacyjna stała się w ostatnich latach głównym instrumentem polityki pieniężnej wykorzystywanym przez banki centralne. Cele artykułu to analiza skuteczności oraz ocena przydatności instrumentu w przyszłości. Wpływ ten zmierzony został przez porównanie zmienności kursów walutowych. Forward guidance na większą skalę stało się wykorzystywane po kryzysie finansowym, jednak pozytywne efekty wykorzystania tego narzędzia są dostrzegalne również w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Polityka pieniężna prowadzona przez banki centralne ma duży wpływ m.in. na kształtowanie się kursów walutowych, a odpowiednie wykorzystanie forward guidance pozwala na ograniczenie ich zmienności oraz zwiększenie wiarygodności banku centralnego.
Languagepl polski
File
Walecki_Forward_guidance_skutecznosc_instrumentu_polityki.pdf 859,45 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back