Stabilność finansowa instytucji kultury na przykładzie wojewódzkich teatrów i instytucji muzycznych

Małgorzata Gałecka , Katarzyna Smolny

Abstract

Cultural institutions are organizations whose scope of core business comprises activities in the area of broadly understood culture. The aim of this article is to evaluate the financial stability of voivodeship cultural institutions, like theaters and music institutions, in the light of direct subsidies to those institutions from organizers. The hypothesis is that subsidized cultural institutions in Poland have a stable financial situation. Due to the fact that revenues and operational costs are unbalanced, it is actually the subsidy that should let those institutions continue operational activity in a stable environment with independence in operational and financial decisions. In the context of the financial stability definition adopted in this
Author Małgorzata Gałecka (ES / DF)
Małgorzata Gałecka,,
- Department of Finance
, Katarzyna Smolny (ES / DF)
Katarzyna Smolny,,
- Department of Finance
Other language title versionsFinancial Stability of Cultural Institutions Based on the Example of Voivodeship Theaters and Music Institutions
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2 (67)
Pages196-213
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishstabilność finansowa, wydatki publiczne, dotacje, instytucje kultury, teatry i instytucje muzyczne
Keywords in Englishfinancial stability, public expenditures, subsidies, cultural institutions, theaters and music institutions
Abstract in PolishInstytucjami kultury są organizacje, które w zakresie swojej podstawowej działalności mają zapisane działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Teatry, obok filharmonii, opery i operetki, stanowią ważną grupą obiektów o charakterze kulturotwórczym. Celem artykułu jest ocena stabilności finansowej wojewódzkich instytucji kultury, takich jak teatry i instytucje muzyczne, w świetle dotacji statutowej przekazywanej tym instytucjom przez organizatora. Autorki stawiają hipotezę, zgodnie z którą dotowane instytucje kultury działające w Polsce mają stabilną sytuację finansową w odniesieniu do kosztów, które generują. Zważywszy na poziom środków uzyskiwanych z działalności podstawowej i poziom ponoszonych kosztów operacyjnych, to dotacja statutowa powinna zapewniać instytucjom artystycznym względną stabilność i samodzielność w podejmowaniu decyzji operacyjno-finansowych. W kontekście przyjętej definicji stabilności finansowej należy wskazać, iż poziom dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury nie pozwala na stabilne realizowanie celów statutowych we wszystkich badanych instytucjach
DOIDOI:10.7172/1644-9584.67.12
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2017_2_1_galecka_smolny.pdf
Languagepl polski
File
Galecka_Smolny_Stabilnosc_finansowa_ instytucji_ kultury2017.pdf 439,78 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back