Location of high-rise buidings in Wrocław

Alicja Zakrzewska-Półtorak

Abstract

The aim of the paper is to discuss the arrangement of the existing and new high-rise buildings in Wrocław, as well as to determine the impact of their location on spatial order. The author uses a descriptive method, simple statistical methods, a deductive method and empirical inference. The subject of the research is Wrocław, with special attention to high-rise objects location. The basic research covers the period of 2010-2017. The question of planning and building high-rise objects was discussed in Wrocław studies of conditions and directions of spatial development (2010 and 2017). As the recent years reveal, the number of very high buildings in Wrocław is not on the rise. However, Wrocław is prepared for their arrival.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsLokalizacja budynków wysokościowych we Wrocławiu
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2017
No17
Pages119-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWrocław, budynek wysokościowy, ład przestrzenny, struktura przestrzenna miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Keywords in EnglishWrocław, high-rise building, spatial order, urban spatial structure, study of conditions and directions of spatial development of the commune
Abstract in PolishCelem artykułu jest omówienie rozmieszczenia istniejących oraz zasad lokalizacji nowych budynków i innych obiektów wysokościowych we Wrocławiu, a także określenie wpływu ich lokalizacji na ład przestrzenny. W artykule wykorzystano metodę opisową, proste metody statystyczne, metodę dedukcyjną oraz wnioskowanie empiryczne. Przedmiotem badania jest Wrocław ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji obiektów wysokościowych. Podstawowy okres badawczy dotyczy lat 2010-2017. Kwestia budowy obiektów wysokościowych została omówiona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zarówno w dokumencie z 2010 jak i 2017 roku. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, budynków wysokościowych we Wrocławiu nie przybywa. Jednak Wrocław jest przygotowany na ich przyjęcie.
DOIDOI:10.15611/br.2017.1.11
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zakrzewska-Poltorak_A_Location_Of_High_Rise_Buildings_In_Wroclaw_2017.pdf 1,51 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back