Netting w systemie zintegrowanym jako narzędzie wspomagające rozliczenia przedsiębiorstw

Agata Dąbkowska

Abstract

The article presents a reflection about the implementation of the netting process in a company. It presents the definition of netting and includes information about reporting paths created by this process. The analysis has presented the strengths and weaknesses of the concept of netting application in the intercompany reconciliation. The aim of the article is to present the possibilities of netting process focused on the ERP reconciliation. While writing the article literature studies, analysis, induction and inference were used
Author Agata Dąbkowska (MISaF / IR / DoATaFA)
Agata Dąbkowska,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Other language title versionsNetting in the integrated system as a supporting tool for enterprises’ settlements
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No543
Pages24-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishnetting, reconciliation, group reconciliation, ERP system
Keywords in original languagenetting, raportowanie, raportowanie grupowe, system ERP
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rozważania na temat wdrożenia nettingu w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano definicję nettingu oraz informacje dotyczące ścieżki raportowania danych uzyskanych za pomocą tego procesu. W toku przeprowadzonych rozważań scharakteryzowano mocne i słabe strony zastosowania systemu nettingu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Celem artykułu była prezentacja możliwości wykorzystania systemu nettingu w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa ukierunkowanego na raportowanie w systemie ERP. Podczas pisania artykułu zastosowano studia literaturowe, analizę, indukcję oraz wnioskowanie
DOIDOI:10.15611/pn.2018.543.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141757
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Dabkowska_Netting_w_systemie_zintegrowanym.pdf 799,1 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back