Consumer knowledge and opinion on selected sweeteners used in food. Part 2

Anna Rusek , Ewa Biazik , Tomasz Lesiów

Abstract

There are a growing number of sugar substitutes either allowed in food production or available on the market. The wide range of these substances might make consumer purchasing decisions harder. Therefore, the aim of this study was to evaluate Polish consumer knowledge of, and preferences for, the natural and synthetic sweeteners available on the market. This study presents the results of a survey of 186 consumers from Poland concerning consumer knowledge and opinions towards the consumption of selected sweeteners. The study showed that the majority of Polish consumers had insufficient knowledge about the use of different types of sugar substitutes and education in this area should be provided. The majority of respondents are not able to connect the name of sweeteners with their corresponding E symbols and are not willing to broaden their knowledge in this area. Moreover, 53% of respondents stated that sweeteners had a negative influence on health, and only 55% of responders believed that legally approved sweeteners were safe. Respondents were critical towards the application of sweeteners and were open to a change of habits in that respect, especially if it had a beneficial influence on their health.
Author Anna Rusek
Anna Rusek,,
-
, Ewa Biazik (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Ewa Biazik,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsWiedza i opinia konsumentów na temat wybranych substancji słodzących stosowanych w żywności. Część 2
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No1 (24)
Pages62-73
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzamienniki cukru, substancje słodzące, opinia konsumentów
Keywords in Englishsugar replacers, sweeteners, consumer knowledge and opinions
Abstract in PolishNa polskim rynku istnieje wiele substancji zastępujących cukier, dopuszczonych do stosowania jako dodatek do żywności. Dlatego celem pracy była ocena wiedzy oraz opinii badanych konsumentów na temat substancji słodzących – zarówno tych możliwych do zakupu i samodzielnego dawkowania, jak i dodawanych przemysłowo do produktów spożywczych, a także wpływu tych substancji na zdrowie. Badanie wykazało, że większość polskich konsumentów miała niewystarczającą wiedzę na temat stosowania różnych rodzajów substytutów cukru. Większość respondentów nie jest w stanie połączyć nazwy substancji słodzących z odpowiadającymi im symbolami i nie deklarowała chęci pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie. Ponadto 53% respondentów stwierdziło, że słodziki mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Ponad połowa respondentów (55%) uważa, że legalnie dopuszczone substancje słodzące są bezpieczne. Respondenci byli krytyczni wobec stosowania substancji słodzących oraz otwarci na zmianę zwyczajów pod tym względem, szczególnie jeśli wywarła korzystny wpływ na ich zdrowie.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.1.04
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rusek_Biazik_Lesiow_Consumer_knowledge_and_opinion_on_selected.pdf 501,84 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back