Polityka społeczna doby zasadniczej transformacji ustrojowej (1989-2004)

Ludmiła Dziewięcka-Bokun , Zdzisław Pisz

Abstract

The process of transformation of the political, economic, and social system in Poland at the beginning of the nineties created both new opportunities and new threats to social development and social policy
Author Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Ludmiła Dziewięcka-Bokun,,
-
, Zdzisław Pisz (ES / DSaSP)
Zdzisław Pisz,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsSocial politics in time of fundamental systemic transformation, 1989-2004
Pages126-155
Publication size in sheets1.45
Book Bojanowska Elżbieta, Grewiński Mirosław, Rymsza Marek, Uścińska Gertruda (eds.): Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, 2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Narodowe Centrum Kultury, ISBN 9788379823208, 698 p.
Keywords in Polishbezpieczeństwo społeczne, konflikty społeczne, liberalizm, państwo bezpieczeństwa społecznego, polityka społeczna, reformy społeczne, systemowa próżnia, wykluczenie społeczne, zmiana społeczna
Keywords in Englishliberalism, social changes, social conflicts, social exclusion, social issues, social policy, social reforms, social security, systemic gap, the state of social security
Abstract in PolishProces transformacji ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego, który rozpoczął się w Polsce na początku lat 90. XX w., stworzył nowe możliwości i nowe zagrożenia dla rozwoju społecznego i polityki społecznej. Społeczeństwo polskie stało wówczas w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego i ogólnego załamania się zinstytucjonalizowanych systemów opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, mieszkalnictwa i innych usług oraz powszechnego poczucia niepewności gospodarczej i społecznej. Oprócz nierozwiązywalnych, odziedziczonych po poprzednim systemie problemów społecznych pojawiły się nowe, takie jak: bezrobocie na dużą skalę, pogarszający się stan zasobów mieszkaniowych, zła opieka zdrowotna, zubożenie społeczeństwa, wzrost liczby i liczebności grup marginalizowanych, rosnąca liczba patologii społecznych i przestępstw
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back