Możliwości rozwoju marketingu funeralnego w Polsce w świetle uwarunkowań kulturowych

Paweł Waniowski

Abstract

Cultural aspects exert significant influence on the functioning and development opportunities in many sectors. A sector with the most conspicuous impact of the culture-related factors is the funeral one. The paper is aimed at analyzing the influence of the cultural factors on the development opportunities of the funeral marketing in Poland. A short specification of this sector in Poland, considering its legal aspects, is followed by a presentation of various areas of marketing activities (including attempts at looking for innovative solutions) within the broadly-taken funeral sector. Such activities are presented against similar activities of funeral companies abroad, including the opportunities to adapt some of them on the Polish market.
Author Paweł Waniowski (ES / IM / DMR)
Paweł Waniowski,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsDevelopment Opportunities of Funeral Marketing in Poland in the Light of Cultural Background
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (52)
Pages257-266
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing funeralny, uwarunkowania kulturowe, rynek
Keywords in Englishfuneral marketing, cultural background, market
Abstract in PolishAspekty kulturowe znacząco wpływają na funkcjonowanie i możliwości rozwoju wielu branż. Jedną z branż, na rozwój której wpływ czynników związanych z kulturą jest szczególnie widoczny, jest branża funeralna. Celem artykułu jest analiza wpływu czynników kulturowych na możliwości rozwoju marketingu funeralnego w Polsce. Po krótkiej charakterystyce specyfiki tej branży w Polsce z uwzględnieniem aspektów prawnych, przedstawiono różne obszary działań marketingowych (w tym próby poszukiwania nowatorskich rozwiązań) szeroko rozumianej branży funeralnej. Działania te ukazano na tle podobnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa pogrzebowe w innych krajach wraz ze wskazaniem możliwości adaptacji niektórych z nich na rynku polskim.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.52-24
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back