Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych - studium przypadku

Emil Mariusz Szymański

Abstract

In the following article author presents an analysis of two beekeeping farms that represent different stages of development. One of them is in the process of stabilization conducted by the owner, while the other is being intensively developed and learns from past mistakes. Period which is taken under comparison considers years: 2009–2014, while the main criteria of comparison is the average efficiency of honey in both beekeeping farms as well as their size. Author describes key factors that have influence on the level of performance of production considering mainly the decision-making process of resource management. Conclusions are supported by statistical analysis obtained from beekeeping farms
Author Emil Mariusz Szymański (EMaT)
Emil Mariusz Szymański,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages263-274
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish ekonomika pszczelarstwa, gospodarstwa pasieczne, miód
Keywords in Englishbeekeeping economy, beekeeping farms, honey
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano analizę dwóch gospodarstw pasiecznych w odmiennych etapach rozwoju. Jedno z nich jest na etapie stabilizacji prowadzonej przez właściciela, natomiast drugie intensywnie się rozwija i uczy na popełnianych błędach, niedawno też rozpoczęło gospodarowanie pszczołami. Okres porównania obejmuje lata 2009–2014, a głównym kryterium odniesienia jest średnia wydajność miodowa w obu gospodarstwach pasiecznych oraz ich wielkość. Autor przedstawia czynniki, które wywierają istotny wpływ na poziom osiąganych wyników produkcyjnych głównie ze względu na podejmowanie decyzji w procesie gospodarowania zasobami. Wnioski poparte są analizą statystyczną danych z gospodarstw pasiecznych
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-20
Languagepl polski
File
Szymanski_problematyka_rozwoju_i_stabilizacji_gospodarstw_pasiecznych.pdf 471,97 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy współczesnej ekonomii. Tom 1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back