Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem

Dorota Molek-Winiarska

Abstract

The main aim of this article is to present the idea of stress management interventions and the direct programmes where the employee's skills of coping with stress are developed. In the first part of the article, concepts of the employee's development and occupational stress are broadly reviewed. It also presents specific interventions that were oriented towards the development of stress management skills (individual level interventions), such as cognitive-behavioral trainings, relaxation or sport activity. According to many international studies, some of those interventions, e.g. cognitive training or health promotion, are more effective and useful than others. At the end of this paper there are results of research on stress management interventions conducted in Poland. The author presents various kinds of individual level interventions and discusses the problem of quality and effectiveness of those actions in Polish companies.
Autor Dorota Molek-Winiarska (ZIF / IOZ / KZK)
Dorota Molek-Winiarska
- Katedra Zarządzania Kadrami
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Rok wydania2012
Nr249
Paginacja332-343
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskim Stres psychologiczny, Praca w stresie, Psychologia organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe w języku angielskimPsychological stress, Work under pressure, Human Resources Management (HRM)
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei programów redukcji stresu oraz konkretnych działań mających na celu rozwój umiejętności adaptacyjnych pracownika. W pierwszej części artykułu zarysowano pojęcia rozwoju pracownika oraz stresu w pracy. W dalszej kolejności przedstawiono ideę i konkretne przykłady programów mających na celu rozwój umiejętności pracownika w zakresie redukcji stresu. Wskazano także na użyteczność oraz skuteczność poszczególnych działań na podstawie badań zagranicznych. Na koniec przedstawiono badania polskie (przeprowadzone przez autorkę) w zakresie różnorodności programów oraz skuteczności ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Wskazano także uchybienia i zaniedbania w zakresie rozwoju umiejętności adaptacyjnych pracownika i jakości wdrażanych w Polsce programów.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*1 (2020-09-18)
Pola dodatkowe
Tyt_nrSukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót