Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem

Dorota Molek-Winiarska

Abstract

The main aim of this article is to present the idea of stress management interventions and the direct programmes where the employee's skills of coping with stress are developed. In the first part of the article, concepts of the employee's development and occupational stress are broadly reviewed. It also presents specific interventions that were oriented towards the development of stress management skills (individual level interventions), such as cognitive-behavioral trainings, relaxation or sport activity. According to many international studies, some of those interventions, e.g. cognitive training or health promotion, are more effective and useful than others. At the end of this paper there are results of research on stress management interventions conducted in Poland. The author presents various kinds of individual level interventions and discusses the problem of quality and effectiveness of those actions in Polish companies.
Author Dorota Molek-Winiarska (MISaF / IOaM / KZK)
Dorota Molek-Winiarska,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No249
Pages332-343
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish Stres psychologiczny, Praca w stresie, Psychologia organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in EnglishPsychological stress, Work under pressure, Human Resources Management (HRM)
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei programów redukcji stresu oraz konkretnych działań mających na celu rozwój umiejętności adaptacyjnych pracownika. W pierwszej części artykułu zarysowano pojęcia rozwoju pracownika oraz stresu w pracy. W dalszej kolejności przedstawiono ideę i konkretne przykłady programów mających na celu rozwój umiejętności pracownika w zakresie redukcji stresu. Wskazano także na użyteczność oraz skuteczność poszczególnych działań na podstawie badań zagranicznych. Na koniec przedstawiono badania polskie (przeprowadzone przez autorkę) w zakresie różnorodności programów oraz skuteczności ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Wskazano także uchybienia i zaniedbania w zakresie rozwoju umiejętności adaptacyjnych pracownika i jakości wdrażanych w Polsce programów.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2020-08-06)
Additional fields
Tyt_nrSukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back