Role of banks in sustainable and digital transition

Bożena Ryszawska

Abstract

The purpose of this study is to identify how the sustainability and digital transition influence banks. The main thesis can be expressed as follows: sustainability transition and digital transition are changing the role and function of banks, especially the products and services offered by banks. Banks are one of main actors of a broader, multi-level governance designed to support the transition to smart, efficient and low carbon economy. The framework’s structure is based upon the multi-level perspective on socio-technical transitions created by F.W. Geels. The first section of this paper presents the most popular approaches to the problem at hand, as reported in professional literature. Section two presents characteristics of the various actors involved in the anticipated transformation of the economy. The third section discusses the changing roles and frameworks of banks associated with the notion of the broader concept of sustainability and digitalization.
Author Bożena Ryszawska (MISaF / IZF / KFP)
Bożena Ryszawska,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
Other language title versionsRola banków w zielonej i cyfrowej transformacji
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages65-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielona transformacja, cyfrowa transformacja w bankowości
Keywords in Englishsustainable transition, digital transition, banks
Abstract in PolishCelem tego badania jest określenie, jak zrównoważony rozwój i cyfryzacja wpływają na banki. Główne tezy można wyrazić następująco: zielona i cyfrowa transformacja zmienia rolę i funkcję banków oraz ma wpływ na produkty i usługi oferowane przez banki. Banki są jednym z głównych aktorów wielopoziomowego procesu trasformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej. W artykule wykorzystano podejście wielopoziomowe stworzone przez F. Geelsa. Pierwsza część artykułu jest przeglądem literatury dotyczącej zielonej i cyfrowej transformacji. W części drugiej przedstawiono poszczególne podmioty zaangażowane w proces transformacji gospodarki. W końcowej części omawiana jest zmiana roli i struktury banków w warunkach cyfryzacji i zielonej transformacji.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.1.05
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ryszawska_Role_of_banks_in_sustainable.pdf 379,91 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back