Funkcjonowanie kognitywnych programów agentowych w podsystemie finansowo-księgowym i controllingu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania

Marcin Hernes , Andrzej Bytniewski

Abstract

Sub-systems: financial-accounting and controlling of integrated management information systems should enable storing, processing and sending a large amount of information and drawing conclusions based on this information, i.e. creating the knowledge of the organization. However, it should be noted that these properties are no longer sufficient. There is a growing need for making decisions based not only on knowledge, but also on the basis of experience, which until now has been treated as a human domain, and the need for automatic analysis of the meaning of information. The interpretation of events occurring in the internal and external environment of the enterprise is also important. In order to meet these needs, cognitive agents can be used. The aim of this paper is to analyze the possibilities of using cognitive agents in the functioning of financial-accounting and controlling subsystems in an integrated management information system.
Author Marcin Hernes (EaE / IES / DACIaQM)
Marcin Hernes,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Andrzej Bytniewski (EaE / IES / DACIaQM)
Andrzej Bytniewski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsFunctioning of cognitive agents in financial-accounting and controlling sub-systems in an integrated management information system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages159-169
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodsystem finansowo-księgowy, podsystem controllingu, zintegrowany system informatyczny zarządzania, kognitywne programy agentowe
Keywords in Englishfinancial-accounting sub-system, controlling sub-system, integrated management information system, cognitive agents
Abstract in PolishPodsystemy: finansowo-księgowy i controllingu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania powinny umożliwiać gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie dużej ilości informacji oraz wyciąganie wniosków na podstawie tych informacji, czyli tworzenie wiedzy organizacji. Należy jednak zauważyć, że wymienione właściwości stają się już niewystarczające. Coraz częściej pojawia się potrzeba podejmowania decyzji na podstawie nie tylko wiedzy, ale również doświadczenia, które dotychczas traktowane było jako domena człowieka oraz potrzeba automatycznej analizy znaczenia informacji. Istotna bowiem jest interpretacja zdarzeń zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. W celu realizacji wymienionych potrzeb w podsystemach finansowo-księgowym oraz controllingu można wykorzystać kognitywne programy agentowe. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania kognitywnych agentów programowych w funkcjonowaniu podsystemów finansowo-księgowego i controllingu w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.14
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hernes_M_Bytniewski_A_Funkcjonowanie_Kognitywnych_Programow_Agentowych_w_Podsystemie_2018.pdf 939,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back