Analiza kosztów specjalistycznych robót budowlanych

Anna Balicka

Abstract

This article aims to analyse the costs of specialized construction work provided by the firm from the construction industry. To write the article the following test methods were necessary: literature studies, analysis and inference. A case study was also used. A small company operating in Poland and performing specialized construction services was examined. An analysis of the specificity of companies providing specialized construction services and a definition of the essence of these services were presented. We analyzed the cost structure occurring in the construction companies engaged in specialized construction work. The value of the article is to separate the structure of costs occurring in the construction companies engaged in specialized construction work and to identify the problems faced by this type of a unit.
Author Anna Balicka (MISaF / IR / KRC)
Anna Balicka,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsAnalysis of the cost specialized construction works
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoszty, branża budowlana, specjalistyczne roboty budowlane
Keywords in Englishcosts, construction industry, specialized construction work
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie analizy kosztów specjalistycznych robót budowlanych świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej. Do napisania artykułu niezbędne były następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie. Zastosowano również studium przypadku. Badaniu poddane zostało małe przedsiębiorstwo działające na terenie Polski i wykonujące specjalistyczne usługi budowlane. Przedstawiono analizę specyfiki przedsiębiorstw świadczących specjalistyczne usługi budowlane oraz określono istotę tych usług. Przeanalizowano strukturę kosztów występujących w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących specjalistyczne prace budowlane. Wartością artykułu jest wyodrębnienie struktury kosztów występujących w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących specjalistyczne prace budowlane oraz określenie problemów, z jakimi zmagają się tego typu jednostki.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42041
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Balicka_Analiza_kosztow_specjalistycznych_robot_budowlanych.pdf 830 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back