Differences in Approach to Building a Professional Career among Representatives of Generations BB, X, and Y

Alicja Smolbik-Jęczmień

Abstract

The article looks at the issue of different approaches to building a professional career among selected representatives of the Baby Boomer, X, and Y generations who graduated from the University of Economics in Wroclaw. Based on the study of literature that is available on the subject as well as empirical research, an attempt was made to identify basic expectations and attitudes towards work as exhibited by the examined graduates and to present recommendations for human resource management practitioners. The research was conducted in 2017 using the diagnostic survey method with an online survey questionnaire that was made available at the University of Economics. The results of the study indicate that there exist identifiable differences in approach to building a professional career that depend on generation association. Moreover, building what is known as cross–generational solidarity should be pursued in teams diversified in terms of age. This should be done with reference to various areas of the professional career—something respondents felt was missing. Representatives of the older generations, who hold valuable knowledge as well as experience and worldly wisdom, should act as mentors for younger coworkers. And vice versa, younger generations might assist their older colleagues in filling their competence gap in new technologies.
Author Alicja Smolbik-Jęczmień (BM / DoPaLM)
Alicja Smolbik-Jęczmień,,
- Department of Production and Labor Management
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, e-ISSN 2543-4411, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol133
No2
Pages9-25
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishWielopokoleniowość, Pokolenie „Baby Bomers”, X i Y, Podejście do pracy, Zarządzanie zasobami ludzkim
Keywords in EnglishMulitigenerationality, Baby Boomers, Generations X and Y, Approach to Work, Human Resource Management
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę zróżnicowanego podejścia do kształtowania kariery zawodowej wśród wybranych przedstawicieli pokoleń: Baby Boomers, X i Y, będących jednocześnie absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W oparciu o studia literatury przedmiotu oraz badania własne, podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych oczekiwań i przejawianych postaw wobec pracy badanych absolwentów oraz przedstawienia rekomendacji dla praktyków zzl. Badania przeprowadzono w 2017 roku, a metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zamieszczonego on-line na stronie Uczelni. Wyniki badań wskazują, że istnieją zauważalne różnice w podejściu do kształtowania kariery zawodowej w zależności od przynależności pokoleniowej. Ponadto w zespołach zróżnicowanych wiekowo powinno dążyć się do budowania tzw. solidarności pokoleniowej, odnoszącej się do różnych obszarów życia zawodowego,której braku często odczuwali respondenci. Przedstawiciele starszych generacji ze swoją wiedzą, popartą doświadczeniem i mądrością życiową powinni pełnić rolę mentorów w stosunku do młodszych współpracowników i odwrotnie, młodsze pokolenia mogłyby służyć pomocą starszym kolegom w uzupełnianiu ich luk kompetencyjnych odnośnie nowych technologii.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.0730
Languageen angielski
File
Smolbik_Jeczmien_Differences_In_Approach_To_Buliding.pdf 620,92 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back