Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji

Katarzyna Grzesik , Kamila Szkwarek

Abstract

The paper presents the theoretical aspects of the human resource development as the important factor affecting the development of the organization. As part of the case study, the importance of the human resource development for the development of the investigated capital group has been identified. The location of staff development in the architecture of the capital group has been also identified, with the focus on division of tasks, related to the human resources development, between the parent company and the dependent companies
Author Katarzyna Grzesik (ES / DEaOE)
Katarzyna Grzesik,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Kamila Szkwarek (ES / DEaOE)
Kamila Szkwarek,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages1081-1093
Keywords in Polishrozwój zasobów ludzkich, rozwój organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupa kapitałowa
Keywords in Englishhuman resource development, organization development, human resource management, capital group
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono teoretyczne ujęcie rozwoju zasobów ludzkich jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój organizacji. W ramach studium przypadku zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla rozwoju badanej grupy kapitałowej. Zidentyfikowano również lokalizację subprocesu rozwoju pracowników w architekturze grupy kapitałowej uwzględniającą podział zadań realizowanych w ramach rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy spółkę nadrzędną, a spółki podporządkowane
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back