O pewnych paradygmatach w teorii marketingu – próba oceny krytycznej

Marek Prymon

Abstract

Marketing is one of the several fields of the theory of management. However, it differs from the other fields in terms of the variety of developed and widely accepted paradigms. It can be said that marketing is more mature than the majority of other fields of the theory of management. If marketing paradigms are long-lasting, changes in both nature of markets and their very organisation result in some paradigms losing their value. At the same time, it is observed that some evolving new marketing concepts are proclaimed as new paradigms. If some changes of paradigms are justifiable, what can be observed is also a trend to lose paradigms that in fact do not deserve it. The aim of the paper is to analyse a group of marketing paradigms and some popular and well-established marketing concepts, which do not play the role of paradigms. As the criteria of choice, the author selected concepts which were declared as new paradigms substituting old ones, along with those which occurred to be weak.
Author Marek Prymon (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Marek Prymon,,
- Department of Strategy and Management Methods
Other language title versionsOn some paradigms in the theory of marketing – revised approach
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No8 [CD]
Pages118-128
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparadygmaty marketingu, marketing-mix, zarządzanie relacjami, marketing usług
Keywords in Englishmarketing paradigms, marketing-mix, relationship management, service marketing
Abstract in PolishMarketing jest dziś jednym z obszarów teorii zarządzania, ale wyróżnia się w ramach tej teorii szczególnie rozwiniętymi i powszechnie akceptowanymi paradygmatami. Można zaryzykować twierdzenie, że marketing jest bardziej dojrzały niż większość obszarów teorii zarządzania. O ile paradygmaty marketingu są zasadniczo trwałe w czasie, mimo zmian w naturze rynków i naturze organizacji, to część z nich traci wartość. Jest to proces obiektywny, ponieważ paradygmaty zarówno marketingu, jak i teorii zarządzania, są związane z konkretnym kontekstem środowiskowym, kontekstem zmiennym. Jeśli uzasadniona jest ewolucja paradygmatów, to można równocześnie obserwować trend do odrzucania paradygmatów, które na to nie zasługują. Jak się wydaje rozwój paradygmatów wynika w części z tradycji lansowania różnych nowych koncepcji jako paradygmatów zastępujących wcześniejsze. Celem artykułu jest próba krytycznej analizy wybranych paradygmatów oraz popularnych, utrwalonych koncepcji dotyczących marketingu, które nie pełnią roli paradygmatów. Przesłanką wyboru były te koncepcje, które równocześnie deklarowane były jako paradygmaty zastępujące wcześniejsze i te, które w ramach doświadczeń autora artykułu okazały się kruche.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/archiwum-numerow/marketing-i-rynek-nr-082018,p507282202
Languagepl polski
File
Prymon_O_pewnych_paradygmatach_ teorii_marketingu.pdf 281,86 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back