Znaczenie przetwórstwa owoców i warzyw na małą skalę w Dolinie Baryczy

Izabela Kwil

Abstract

W opracowaniu wykorzystano informacje ze źródeł wtórnych pochodzące z artykułów naukowych oraz wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego z właścicielami firmy „Malinea” oraz „Gospodarstwa Sadowniczego Wiesław Romańczyk”. Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia przetwórstwa owocowo-warzywnego w regionie Doliny Baryczy ze względu na wysoką jakość i wartość prozdrowotną wytwarzanych produktów. W opracowaniu skupiono się na zagadnieniach związanych z przetwórstwem owocowo-warzywnym dwóch producentów pochodzących z Doliny Baryczy, ponieważ jest to zagadnienie rzadko opisywane w literaturze przedmiotu, pismach branżowych czy artykułach naukowych. W pierwszej części artykułu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z certyfikacją produktów sektora rolno-spożywczego pochodzących z Doliny Baryczy oraz zostaną scharakteryzowane produkty prozdrowotne. W kolejnej części zostaną opisane metody badawcze oraz wyniki badań własnych z wywiadów bezpośrednich. W końcowej części artykułu zostaną zaprezentowane wnioski z przeprowadzonych rozważań.
Author Izabela Kwil (EaE / IES / DLaC)
Izabela Kwil,,
- Department of Labor and Capital
Pages117-122
Publication size in sheets0.5
Book Giemza Mariusz (eds.): Wybrane aspekty zarządzania jakością, 2018, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 9788394953577, 181 p.
Languagepl polski
File
Kwil_Znaczenie_Przetworstwa_Owocow_I_Warzyw.pdf 241,86 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back