Monitoring the impact of the economic crisis on informatization strategies of polish companies and institutions in the years 2009-2011

Mirosław Dyczkowski , Tomasz Dyczkowski

Abstract

The paper discusses the outcome of a comparative research project from 2009- 2011 which aimed at determining how the recent economic crisis influenced informatization strategies in Polish companies and institutions. The obtained results validated a working hypothesis that the economic crisis did affect - to a smaller or greater extent - short- and long-term informatization strategies in the majority of companies or institutions. Despite the fact that the relative importance of the identified strategy modification, the intensity of their visible symptoms or areas of IT applications where they were most noticeable differed from year to year, those variations were minor and concerned some elements of informatization strategies and of IT applications only. Details are included in this paper.
Author Mirosław Dyczkowski (MISaF / IBI / DIT)
Mirosław Dyczkowski,,
- Department of Information Technologies
, Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 8 pkt)
Issue year2012
No3 (25)
Pages23-37
Keywords in PolishKryzys gospodarczy, Informatyzacja, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Keywords in EnglishEconomic crisis, Informatization, Computerization of the company, Questionnaire survey
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki porównawczych badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2009-2011, których celem było uzyskanie wiedzy na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji polskich przedsiębiorstw i instytucji. Uzyskane wyniki potwierdziły roboczą hipotezę, że kryzys gospodarczy wpłynął - w mniejszym lub większym stopniu - na długo- i krótkookresowe strategie informatyzacji większości zbadanych obiektów. Względny udział zidentyfikowanych zmian, intensywność ich dostrzegalnych przejawów oraz obszary zastosowań IT, w których te zmiany wystąpiły, różniły się wprawdzie w kolejnych analizowanych latach, ale wahania te były nieznaczne i dotyczyły jedynie wybranych elementów strategii informatyzacji oraz zastosowań IT. Szczegółowe dane na ten temat są zawarte w niniejszym artykule.
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back