Znaczenie narzędzi wirtualizacji procedur cywilnych w opisywaniu procesów prawnych

Iwona Chomiak-Orsa , Andrzej Greńczuk

Abstract

The purpose of this article is a preliminary analysis of the possibilities of using visualization tools for the legal process needs to better illustrate the flow occurring in the legal system. The article presents the issue of civil procedure from the perspective of legal procedures, which should be fully structured and standardized. Since the implementation of civil proceedings concerns the stakeholders, for whom understanding the subsequent stages of the procedure is often difficult, the authors suggest the possibility of using the tools of visualization processes, which can significantly help an average citizen to understand the civil proceedings, which he/she is the contractor. Thus, the authors briefly indicate both a broad spectrum of procedures included in the civil proceedings and against this background discuss visualization tools that can be used to enhance the intelligibility of these procedures by the stakeholders and, what is closely related, improve the quality of their performance.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Andrzej Greńczuk (WUE)
Andrzej Greńczuk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSignificance of Visualization of the Civil Procedures for Better Illustration of Legal Processes
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No1(43)
Pages21-34
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpostępowanie cywilne, procedura, wizualizacja, narzędzia wizualizacji, BPMN, UML
Keywords in Englishcivil procedure, procedure, virtualization, virtualization tools, BPMN, UML
Abstract in PolishCelem artykułu jest wstępna analiza możliwości wykorzystania narzędzi wizualizacji procesów prawnych na potrzeby lepszego zobrazowania przepływów zachodzących w systemie prawnym. Artykuł przedstawia problematykę postępowania cywilnego z perspektywy procedur prawnych, które powinny być w pełni ustrukturyzowane oraz ustandaryzowane. Ponieważ realizacja procedur cywilnych dotyczy interesariuszy, dla których niejednokrotnie zrozumienie kolejnych etapów postępowania jest trudne, autorzy wskazują na możliwość zastosowania narzędzi wizualizacji procesów, która może znacznie wspomóc przeciętnego obywatela w zrozumieniu procedur cywilnych, których jest wykonawcą. Autorzy wskazują na szerokie spektrum procedur wchodzących w skład postępowania cywilnego, a na tym tle omawiają narzędzia wizualizacji mogące być wykorzystane do zwiększenia zrozumiałości tych procedur przez interesariuszy, a co się z tym wiąże – poprawy jakości ich wykonania
DOIDOI:10.15611/ie.2017.1.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43385
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak_Orsa_Grenczuk_Znaczenie_narzedzi_wirtualizacji_procedur_cywilnych.pdf 1 MB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back