Różnice definicyjne w ogólnych warunkach ubezpieczeń jako czynnik ograniczający odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego na wybranych przykładach

Mateusz Gawin

Abstract

Defining terms used in the insurance contract by the insurance companies is an important factor which clarifies and delivers to policyholder proper information about a product. Despite the requirements implemented by the legislator to create contract templates in an unambiguous way, lack or unclear wording still can be found even in the part dedicated to basic definitions, which mostly have ordinal meaning for customers. To confirm this position, the comparison of definitions used in chosen insurances of Division II was held and also the analysis of insurance of Division I specified by a legislator was recalled. Detected discrepancies between scientific interpretation and understanding of insurance institutions of certain phenomena were referenced to the rule of explicitness of general terms and conditions of insurance agreement templates.
Author Mateusz Gawin (ES / DF)
Mateusz Gawin,,
- Department of Finance
Other language title versionsDefinition differences in general terms and conditions of insurance as a factor limiting a liability of insurance company – selected examples
Journal seriesRozprawy Ubezpieczeniowe, ISSN 1896-3641, (B 7 pkt)
Issue year2018
No1 (27)
Pages48-60
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishubezpieczenie, NNW, ubezpieczenia mienia
Keywords in Englishinsurance, AD&D insurance, non-life insurance
Abstract in PolishDefiniowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe zjawisk objętych ochroną jest istotnym czynnikiem decydującym o klarowności oferty i zapewnieniu ubezpieczają- cemu odpowiedniej informacji na temat produktu. Pomimo wprowadzonych przez ustawodawcę wymogów redagowania wzorców umownych w sposób jednoznaczny, wciąż można spotkać się z brakami i nieprzejrzystymi sformułowaniami w treści ogólnych warunków ubezpieczenia już w części definicyjnej, która dla konsumentów ma głównie charakter porządkowy. W celu potwierdzenia tej tezy przeprowadzono porównanie definicji stosowanych w wybranych ubezpieczeniach działu II i przytoczono analizy ubezpieczeń działu I. Wskazano na rozbieżności pomiędzy interpretacją naukową a interpretacją zakładów ubezpieczeń poszczególnych zjawisk oraz odniesiono je do zasady jednoznaczności zapisów we wzorcach umownych.
Languagepl polski
File
Gawin_Roznice_definicyjne_w_ogolnych_warunkach.pdf 76,45 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back