Utajone życie organizacji - wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania

Adela Barabasz

Abstract

This article presents certain ways of thinking about an organization based on the psychoanalytic approach, highlighting unawareness as one of most important issues for understanding organizational behavior. Presented here is an assumption that many aspects of the individuals' inner world remain in the shadows, but strongly determine the way of organizational behavior. The works of psychoanalyst Wilfred Bion are discussed here. He made a detailed study of the processes in small groups and developed a framework for analyzing some of the more irrational features of unconscious group life. Thinking of organizations as organisms, or simply living systems, allows us to focus on an organization's relationship, dyadic relations, and challenges mechanistic management approaches; at the same time it offers a more accurate understanding of very complex organizational life. An understanding of authority, power, and leadership is essential to understanding organizational functioning. The article introduces psychoanalytic concepts which can be of help in making sense of seemingly irrational processes in individuals, groups and organizations. Looking at an organization through the spectrum of psychoanalytic concepts is a potentially creative activity which may help in understanding and dealing with certain issues. The author believes that identifying some hidden motives allowed managers to avoid automatic reactions and to reduce their aggressive or otherwise harmful behaviors.
Author Adela Barabasz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Adela Barabasz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, (B 14 pkt)
Issue year2012
No4
Pages21-29
Keywords in PolishOrganizacja, Zarządzanie, Teorie zarządzania, Praktyka zarządzania, Psychologia
Keywords in EnglishOrganisation, Management, Management theories, Management practice, Psychology
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest zagadnieniu nieświadomości, czyli utajonym, niedostępnym bezpośredniemu poznaniu treściom ludzkiej psychiki. Omawiane są one w kontekście organizacji i zarządzania. Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w artykule jest założenie, że ludzkie działanie w niewielkim stopniu ma charakter racjonalny, u jego podłoża leżą bowiem potrzeby, których często nie jesteśmy świadomi. Popychają one działania jednostki w kierunku konstruktywnym lub destrukcyjnym, niezależnie od tego, jak racjonalne i przekonujące są argumenty uzasadniające dane postępowanie. Przyjęta w artykule psychoanalityczna perspektywa pozwala sięgnąć w głąb procesów zachodzących pod powierzchnią interpersonalnych relacji w każdej społecznej sytuacji, a więc także w ramach funkcjonowania organizacji.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back