Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego

Grażyna Borys , Teresa Orzeszko

Abstract

Celem artyku ł u jest wypracowanie ogólnych za ł o ż e ń koncepcji bilansu geologiczno-górniczego, którego obowi ą zek sporz ą dzania w cyklach rocznych spoczywa ł by na rz ą dowej administracji publicznej. Jego przed- miotem jest prezentacja kontekstu wysuni ę cia tej koncepcji, która wyja ś nia istot ę , przeznaczenie i cel sporz ą - dzania bilansu, jak równie ż propozycja jego ramowej konstrukcji .
Author Grażyna Borys (EMaT / DFaA)
Grażyna Borys,,
- Department of Finance and Accounting
, Teresa Orzeszko (EMaT / DFaA)
Teresa Orzeszko,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1(85)
Pages82-90
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbilans geologiczno-górniczy, aktywa geologiczno-górnicze Skarbu Państwa, tantiemy za wykorzystanie aktywów geologiczno-górniczych Skarbu Państwa
DOIDOI:10.15290/ose.2017.01.85.06
URL http://hdl.handle.net/11320/5601
Languagepl polski
File
Borys_Orzeszko_Koncepcja_panstwowego_bilansu_geologiczno_gorniczego.pdf 199,82 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back