The Influence of Triad Selection on the Preference Scaling Results

Artur Zaborski

Abstract

In the method of triads for a set of n objects all three element sets of objects are presented to the respondents. A respondent is asked to pick out the most similar and the least similar pair. The method of triads, despite its numerous advantages, is rarely used in practice. The number of triads is a cubic function of the number of objects and increases very rapidly with the number of objects. The aim of the study is to indicate the possibility of scaling preferences based on the reduced number of triads. It has also been examined whether the change of reduced set of triads influences the results of the scaling. The results of the analysis are illustrated by an empirical example in which preference scaling for different sets of triads was performed with the use of TRISOSCAL program.
Author Artur Zaborski (EMaT / DEaCS)
Artur Zaborski,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4(330)
Pages87-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpomiar preferencji, triady, skalowanie preferencji, TRISOSCAL
Abstract in PolishW metodzie triad dla zbioru n obiektów respondentom przedstawiane są wszystkie możliwe trójelementowe zestawy obiektów. Dla każdego zestawu respondent jest proszony o wskazanie, zgodnie ze swoimi preferencjami, pary obiektów najbardziej podobnych oraz pary obiektów najmniej podobnych. Mimo wielu zalet metoda triad nie jest często stosowana w praktyce. Liczba triad jest sześcienną funkcją liczby obiektów i rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem liczby obiektów. Celem pracy jest wskazanie możliwości skalowania preferencji w oparciu o zredukowaną liczbę triad. Zbadano także, czy zmiana zredukowanego zbioru triad wpływa na wyniki skalowania. Wyniki analizy zilustrowano empirycznym przykładem, w którym skalowanie preferencji dla różnych zbiorów triad przeprowadzono za pomocą programu TRISOSCAL.
DOIDOI:10.18788/0208-6018.330.06
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/986
Languageen angielski
File
Zaborski_The_Influence_of_Triad_Selection.pdf 663,79 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back