Rola szkół wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Studium przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha

Justyna Adamczuk

Abstract

Contemporary development of the economy, increasing regions competitions and population decline force local authorities to undertake intensive efforts to strengthen their position. The basic rule of survival is to draw attention to oneself and stand out against the others. To achieve this target, local governments should focus their attention on the use of all possible strengths, in order to create a positive image. The presence of universities in the city and its use by the authorities in order to promote the city, may arouse young people interest by providing opportunities to study, prospects of getting a job, and finaly to live in a particular location. This article will present the evidence by using university to create the proper city image. The article will also show theoretical issues related to defining the city image as well as its benefits
Author Justyna Adamczuk (EMaT)
Justyna Adamczuk,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe role of universities in city image creating. Case study of Jelenia Góra and Wałbrzych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages194-201
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishwizerunek miasta, marketing akademicki, szkolnictwo wyższe
Keywords in Englishcity image, academic marketing, higher education
Abstract in PolishWspółczesny gwałtowny rozwój gospodarki, rosnąca konkurencja regionów,niż demograficzny zmuszają władze samorządów lokalnych do podjęcia intensywnych działań zmierzających do umocnienia swoich pozycji. Podstawową zasadą przetrwania jest zwrócenie na siebie uwagi oraz wyróżnianie się na tle innych. Aby ten cel osiągnąć, samorządy powinny skupić swoją uwagę na wykorzystaniu wszystkich możliwych atutów do kreowania pozytywnego wizerunku. Obecność szkolnictwa wyższego oraz jego wykorzystanie przez władze w celach promocji miasta może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania miastem ze strony młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę edukacyjną i zawodową, dając możliwości podjęcia studiów, perspektywy zdobycia pracy, a w ostatecznym rezultacie zamieszkania w danej miejscowości. W przeprowadzonych badaniach Jelenia Góra i Wałbrzych stanowią miasta, w których w stopniu niedostatecznym wykorzystuje się funkcjonowanie szkolnictwa wyższego do kreowania wizerunku miasta. W niniejszym artykule przedstawione zostaną przesłanki wykorzystania szkolnictwa wyższego do kreowania wizerunku miasta. Omówione zostaną kwestie teoretyczne związane z definiowaniem wizerunku, a także wynikające z niego korzyści
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamczuk_Rola_szkol_wyzszych_w_kreowaniu.pdf 111,93 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back