Wewnętrzny employer branding w ocenie pracowników branży IT w świetle badań własnych

Karolina Gonera

Abstract

The target of the study was to get to know the employees opinion about previous and current employers and to know the expectations of employees in relation to the employer. The article was based on studies of domestic and foregin literature and desk research and own research. At the beginning of 2018, qualitative research was conducted using the antropoligical interview. The selection of respondents was deliberate. The interviewers were working in the IT industry, were 30-40 years old, had a minimum of 4 year experience in the IT industry and changed their employer in the last 18 months.
Author Karolina Gonera (WUE)
Karolina Gonera,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsOrganisations internal employer branding in employees opinion in the IT industry based on own research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages73-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemployer branding, wizerunek pracodawcy, pracownik branży IT, pracodawca
Keywords in Englishemployer branding, employer image, employee in IT industry, employer
Abstract in Polishelem opracowania jest zaprezentowanie działań wewnętrznego employer brandingu, realizowanych przez pracodawców branży IT oraz poznanie opinii i oczekiwań pracowników w stosunku do pracodawcy. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej oraz desk research, a także badań własnych. Na początku 2018 roku przeprowadzono jakościowe postępowanie badawcze wykorzystujące metodę wywiadu antropologicznego. Dobór próby był celowy. Rozmówcami byli pracownicy branży IT w przedziale wiekowym 30-40 lat, z minimum 4-letnim doświadczeniem w branży IT, którzy zmienili pracodawcę w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gonera_K_Wewnetrzny_Employer_Branding_w_Ocenie_Pracownikow_2018.pdf 1,36 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back