Szanse i zagrożenia zastosowania metody folksonomii przy opracowaniu zbiorów bibliotecznych

Ewelina Jaworowska , Magdalena Haryłek

Abstract

In the paper the casus of folksonomy and its uses in library catalogues is discussed. The evolution of cataloguing rules and their adjustments to changing users` needs are presented. The conceptual model of FRBR, as well as data, that build a bibliographic record, are characterised. The advantages and opportunities of introduction of the new standards for a description of the Resource Description and Access (RDA) documents are highlighted as well.
Author Ewelina Jaworowska (ML)
Ewelina Jaworowska,,
- Main Library
, Magdalena Haryłek (ML)
Magdalena Haryłek,,
- Main Library
Pages167-174
Publication size in sheets0.5
Book Czerwiński Adam, Jańdziak Anna, Krzesaj Marcin (eds.): Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru, 2017, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-780-0, 235 p.
Keywords in Polishtagowanie, zasady katalogowania, katalogi biblioteczne, RDA
Keywords in Englishfolksonomy, tagging, cataloguing rules, library catalogues, RDA
Abstract in PolishW artykule omówiono zjawisko folksonomii oraz jego zastosowanie w katalogach bibliotecznych. Przedstawiono ewolucję zasad katalogowania oraz ich dostosowywanie do zmieniających się potrzeb użytkowników. Scharakteryzowano model konceptualny FRBR wraz z danymi, budującymi rekord bibliograficzny. Zwrócono również uwagę na korzyści i możliwości, wynikające z wprowadzania nowego standardu używanego przy opracowaniu dokumentów- Resource Description and Access (RDA).
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back