Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”

Izabela Kwil

Abstract

In regional tourism, attention is now paid not only to attractions related to visiting places. The culinary tourism has become very important recently, which is identified with the visited area. These are usually products or dishes assigned to three different product groups: local, regional or traditional food. This article draws attention to the promotion of the region through the creation of educational projects, such as the culinary route “Tastes of Lower Silesia”. The article has been divided into three parts. The first one describes the terminology of local, regional and traditional food. The second part describes the quality marks certifying regional products. The next part describes the assumptions of the culinary route “Tastes of Lower Silesia”. The article is for illustration only
Author Izabela Kwil (EaE / IES / DLaC)
Izabela Kwil,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesTurystyka i Rozwój Regionalny, ISSN 2353-9178, (0 pkt)
Issue year2018
No10
Pages53-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturystyka kulinarna, żywność regionalna, ChOG, ChNP, GTS, szlak kulinarny Wstęp Ostatnio występuje coraz większe zainteresowanie podróżami o charakterze kulturowym. Stworzenie specjalnej oferty turystycznej pozwoliło na wyszczególnienie turystyki kulturowej będącej częścią usług turystycznych. Wyodrębnienie tego rodzaju turystyki stworzyło potrzebę dokładniejszego definiowania tego pojęcia z myślą o uczestnikach rynku turystycznego i jego konsumentach1. Turystyka związana z żywnością (turystyka kulinarna) polega na poznawaniu wyjątkowości żywności dostępnej lokalnie. Dodatkowo ma ona powiązania z wypoczynkiem, co stwarza podwójną korzyść. Celem takiej turystki jest poznawanie smaków lokalnych, regionalnych oraz tradycyjnych potraw i produktów przyrządzanych najczęściej według bardzo starych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur i technologii wraz z poczuciem satysfakcji z przebywania w miejscu ich wytwarzania. Pojęcie turystyki kulinarnej jest związane nie tylko z konsumpcją, ale również z poznawaniem receptur i przepisów, uczestnictwem i poznawaniem stylu życia lokalnych społeczności2. 1V.A.
Keywords in EnglishCulinary Tourism, Regional Food, PGI, PDO, TSG, Culinary Route
Abstract in PolishW turystyce regionalnej zwraca się obecnie uwagę nie tylko na atrakcje związane ze zwiedzaniem miejsc. Bardzo ważna stała się ostatnio turystyka kulinarna, która utożsamiana jest ze zwiedzanym obszarem. Są to najczęściej produkty lub potrawy przypisane do trzech różnych grup wyrobów: żywności lokalnej, regionalnej lub tradycyjnej. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na promocję regionu poprzez tworzenie projektów edukacyjnych takich jak szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje terminologię żywności lokalnej, regionalnej oraz tradycyjnej. W drugiej części opisano znaki jakości certyfikujące produkty regionalne. W kolejnej części opisano założenia szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”. Artykuł ma charakter poglądowy.
DOIDOI:10.22630/TIRR.2018.10.20
Languagepl polski
File
Kwil_Szlak_Kulinarny_Smaki_Dolnego_Slaska.pdf 353,6 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back