Współczesne wyzwania ekologiczne – w kierunku homo oecologicus?

Bernadeta Baran

Abstract

The aim of the paper is to demonstrate that 'sustainable future', being an effect of implementing the con-cept of sustainable development, is not realistic given the scale and pace of environmental transformation. The sustainability of ecosystems, so seriously affected, cannot be restored without changing current production and consumption patterns. The promotion of the idea of corporate social responsibility and sustainable consump-tion based on environmentally friendly lifestyles can be a starting point in the process of creating positive changes in the human-environmental relationship. However, the prerequisite for positive change is to strengthen the so-called deeper ecological awareness, the essence of which is a new paradigm - different from the one accepted today - of understanding the natural world and the place and role of man in the environment.
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsContemporary ecological challenges: towards homo oecologicus?
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No6 (90)
Pages3-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekologizm, zrównoważony rozwój, ekofilozofia
Keywords in English ecologism, sustainable development, ecosophy
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie, że „zrównoważona przyszłość”, jako efekt realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie jest realna w obliczu skali i tempa przeobrażeń w środowisku. Trwałości ekosystemów, tak poważnie naruszonych, nie uda się przywrócić bez zmiany obecnych wzorców produkcji i konsumpcji. Szerzenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i konsumpcji zrównoważonej opartej na proekologicznych stylach życia może stanowić punkt wyjścia w procesie kreowania pozytywnych zmian w relacji człowiek – środowisko. Niemniej jednak warunkiem pozytywnych zmian jest ugruntowanie tzw. głębszej świadomości ekologicznej, której istotą jest, odmienny od współcześnie akceptowanego, paradygmat rozumienia świata przyrody oraz miejsca i roli człowieka w środowisku.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.06.90.01
Languagepl polski
File
Baran_Wspolczesne_wyzwania_ekologiczne_w_kierunku.pdf 193,88 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back