System Centralnej Informacji o Postępowaniach Sądowych i Egzekucyjnych – zarys koncepcji

Iwona Chomiak-Orsa , Andrzej Greńczuk

Abstract

This article aims to present the process concept of the Central Information about Court Proceedings and Enforcement Proceedings (CIPSE), whose task should be to collect information on the ongoing court proceedings and enforcement proceedings and then the provision of appropriate information collections dedicated to the recipients. The concept assumes the current data synchronization and data preparation for further processing. The article will also present the concept of the architecture of the system, which would allow to automate and improve the current use of information about court proceedings and enforcement proceedings. As proposed in the article the concept of CIPSE is not rendering the legal rules, the authors of the article indicate the directions and outline changes to legislation that would formalize and allow its introduction.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Andrzej Greńczuk (WUE)
Andrzej Greńczuk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsCentral Information about Court Proceedings and Enforcement Proceedings – concept outline
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages33-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCIPSE, postępowanie egzekucyjne, postępowanie sądowe, prawo, system informatyczny
Keywords in EnglishCIPSE, court proceedings, enforcement proceedings, law, IT system
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono koncepcję modelu architektury Centralnej Informacji o Postępowaniach Sądowych i Egzekucyjnych (CIPSE), której zadaniem powinno być zebranie informacji o toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a następnie udostępnienie odpowiednich zbiorów informacyjnych dedykowanym odbiorcom. Koncepcja zakłada bieżącą synchronizację danych i przygotowanie danych do dalszej obróbki. W artykule przedstawiono również koncepcję architektury systemu, który pozwoliłby na zautomatyzowanie oraz udoskonalenie bieżącego korzystania z informacji o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Ponieważ zaproponowana w artykule koncepcja CIPSE nie ma odwzorowania w przepisach prawnych, autorzy artykułu wskazują na kierunki oraz zarys zmian przepisów prawnych, które mogłyby sformalizować oraz umożliwić jej wprowadzenie.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.3.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Grenczuk_System_centralnej_informacji_o_postepowaniach_sadowych.pdf 540 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back